اخذ تاییده کالیپر عقب از شرکت ایران خودرو پرینت


کالیپر عقب کاوه موفق به اخذ تاییدیه از شرکت ایران خودرو شد .


مفتخر هستیم که توانستیم با داخلی کردن تولید کالیپر ترمزعقب خودرو و خودکفایی در تولید این محصول ، حتی قوی تراز نمونه های خارجی ، بار دیگر توانایی خود را در این صنعت به اثبات برسانیم.


جای آن دارد از همه کارکنان و زحمت کشان شرکت مجموعه سازان صنعتی کاوه که در این راستا شبانه روز زحمت هایفراوان کشیده اند قدردانی تشکر بنماییم.