تمدید مجدد گواهی نامه ISO/TS 16949 پرینت

شرکت مجموعه سازان کاوه توانست گواهی استاندارد ISO/TS 16949 را که برای اولین بار در سال 87 موفق به اخذ آن شده بود با موفقیت تمدید نماید.

این شرکت در تاریخ 1393/04/07 از طرف شرکت DQS ممیزی و موفق به اخذ گواهی نامه از این شرکت شد.

مجموعه سازان کاوه همواره موفقیت ها و سربلندی های خود را مدیون کارمندان و همکاران غیور و کوشای فعال در این واحد صنعتی میداند.و جا دارد در همینجا از تمامی زحمت کشان ، قدردانی و تشکر به عمل آید.